Procesy technologiczne przy malowaniu proszkowym

Malowanie proszkowe

Polega na nakładaniu naelektryzowanych cząstek (20-100 μm) farby proszkowej na powierzchnię przewodzącą np. metalu. Osadzona warstwa proszku utrzymuje się na powierzchni lakierowanego proszkowo elementu dzięki siłom elektrostatycznym.

W malowaniu proszkowym stosuje się dwie podstawowe techniki elektryzacji i nakładania farby proszkowej:

  • natrysk elektrostatyczny – metoda wysokonapięciowa 40-100 kV, potocznie zwana „koroną”

Następnie pokryte farbą elementy są nagrzewane do temperatury 140-200°C, w rezultacie czego proszek ulega stopieniu i polimeryzacji. Uzyskana powłoka lakiernicza jest odporna na korozję, chemikalia, wysoką temperaturę i uszkodzenia mechaniczne.


Podstawowe zalety malowania proszkowego:

  • brak emisji rozpuszczalników i rozcieńczalników do środowiska,
  • prawie 100% wykorzystanie materiału malarskiego (możliwość odzysku nieosadzonych cząstek proszku),
  • zabezpieczenie antykorozyjne pokrytych materiałów.


Cynkowanie

Ogół operacji mający na celu pokrycie powierzchni przedmiotów stalowych cienką powłoką cynku w celu ochrony przed korozją powodowaną działaniem powietrza i wody. Cynkowanie jest stosowane powszechnie w wielu gałęziach gospodarki, m.in. w przemyśle samochodowym, budowlanym.

Powłoka cynkowa wykazuje w warunkach miejskiego środowiska korozyjnego od kilku do kilkunastu razy większą odporność korozyjną od stali nieocynkowanej. Dzieje się tak dlatego, że potencjał standardowy cynku jest znacznie bardziej elektroujemny niż potencjał żelaza. W pierwszej kolejności będzie korodował cynk, a produkty jego korozji będą spowalniać dalszą korozję. W przypadku przerwania szczelności powłoki cynkowej, będzie ona w dalszym ciągu chronić materiał bazowy przed korozją. Zjawisko to nosi nazwę protektorowania.


Rodzaje cynkowania:

  • cynkowanie zanurzeniowe (ogniowe), np. proces Sendzimira – zanurzenie przedmiotu w ciekłej kąpieli cynkowej
  • cynkowanie galwaniczne
  • cynkowanie natryskowe

System DUPLEX

Ocynk ogniowy + malowanie proszkowe – wykonanie szeregu procesów chemicznych chroniących stal przed korozją

Na ogniową powłokę cynkową nakładamy powłokę malarską (metodą proszkową), później detale są wygrzewany w piecu i pakowane.

Otrzymujemy: estetyczne wykończenie, zamierzony efekt kolorystyczny, detal szczelnie zabezpieczony przed dostaniem się powietrza i wody do materiały podstawowego - stali surowej (co wywołuje korozję), dodatkową warstwę farby proszkowej chroniącą cynk przed utlenianiem się.